Forskningsstipendium från Silmäsäätiös doktorandpool till Tatu Lajunen  

Ljusaktiverande ögonläkemedelsbärare för kontrollerad läkemedelsfrisättning: in vivo-forskning (fortsatt finansiering för 2:a året, 1:a året började 9/2019)             

Forskningen bedrivs vid Tokyo University of Pharmacy & Life Sciences.

Stiftelserna som stöder forskning i ögonsjukdomar har en doktorandpool som 2019 beviljade farmacie doktor Tatu Lajunen ett stipendium på 48 000 euro för forskning som bedrivs i Japan. Styrgruppens bedömning om den sökande: Tatu Lajunen är inte en ny sökande som är på väg utomlands, eftersom han redan jobbar utomlands. Vi konstaterade även att forskningen inte gäller enbart ögonsjukdomar. Vi konstaterade även att stipendiet gäller enbart forskning och inte övriga utgifter såsom flyttning utomlands.

På bilden doktor Tatu Lajunen i cellaboratoriet vid Tokyo universitet.  Vid ett laminarskåp i bakgrunden byter en student lösningen för cellerna.

Taju Lajunen disputerade vid Helsingfors universitet den 8 november 2016. Han fick mycket goda betyg av doktorsavhandlingens granskare.

 

Om undersökningen. Omfattningen och allvaret av ögonsjukdomar har tagits upp allt mera i såväl forskarkretsar som massmedier. I nyheterna på MTV i februari 2020 visades att kostnaderna för nedsatt syn i Finland är hundratals miljoner euro per år och förekomsten av ögonbesvär ökar då befolkningen åldras. I artikeln berättas om en omfattande amerikansk undersökning, där 50 procent av klienterna vid vårdhem konstaterades ha allvarligt nedsatt syn och 20 procent konstaterades vara blinda. Nedsatt syn medför allvarliga problem för livskvaliteten och funktionsförmågan.

På grund av ögats skyddade konstruktion är det svårt att behandla  den bakre delen av ögat. Flera ögonsjukdomar som leder till blindhet förekommer i detta område. Vi undersöker reglerbara medicinbärare i nanostorlek, som kan rikta läkemedelseffekten till valda områden och minska skadeverkningarna. Medicinbäraren består av en nanopartikel uppbyggd av lipider (”fetter” på allmänspråk), som frigör läkemedel då infrarött ljus tas emot. Därmed kan läkemedlets effekt riktas till en vald vävnad under en vald tid, särskilt i ögonen, där det är lätt att använda ljussignal. Metoden kan minska exponeringen i friska vävnader, minska läkemedelsmängderna och vårdtiderna som behövs, och därmed främja tillfrisknandet och patienternas vårdbenägenhet. Om vården lyckas förbättras de äldres livskvalitet och samhällets kostnader för ögonsjukdomar kan minska.

Fördelningen av läkemedelsbärare i ögon och annanstans i kroppen känner man inte till ännu. Ett ämne som möjliggör ljusaktivering har även fluorescerande effekt, vilket möjliggör följning av läkemedelsbärare i realtid i kroppen. Att utreda fördelningen i kroppen är en viktig del i säkerställandet av metodens terapeutis

ka funktionalitet. Vi använder parallellt både traditionella cellprov, cellprov i flödeskammare samt säkerhets- och effektivitetsundersökningar av terapin på försöksdjursmodeller. Dessutom utreder vi hur ny slags siRNA-fusionsliposomer sprids i bakre delen av ögat och på näthinnan.

Om undersökningsplatsen. Undersökningen görs i samarbete med det farmaceutiska universitetet i Tokyo och med Helsingfors universitet. Det farmaceutiska universitetet i Tokyo har rötter som går tillbaka till år 1880, men inrättningen fick officiell universitetsstatus år 1949. Vid universitetet studerar totalt cirka 4 000 studerande inom farmaceutiska grundstudier på 6 år och som forskarstuderande. Det är Japans äldsta och mest ansedda privata farmaceutiska universitet. Campus ligger i västra delen av Tokyos prefektur, i staden Hachioji.

Hachioji är en stad med över en halv miljon invånare, men arean är mycket stor. Universitetets campus är omgivet av trädbeklädda backar och en för Tokyoområdet ovanligt landsbygdsaktig miljö. Det passar dock utmärkt forskare som inte är vana vid folkmassorna i miljonstäder. Från bostaden ser vi berget Fuji långt borta, om vädret är bra. Den som vill ha mera liv och rörelse kan ta sig till Tokyos metropolområde som ligger en kort tågresa bort. Det blir ännu mera liv och rörelse i år då sommar-OS i Tokyo ordnas.

Forskningen genomförs i det farmaceutiska teknologiska laboratoriet, vars professor Yuuki Takashima tidigare samarbetat med forskningsgruppen i Helsingfors. Gruppen i Tokyo har mycket viktig know-how särskilt inom följning av fördelningen av medicinbärare i försöksdjur. Universitetet har tillgång till den utrustning och det material som behövs för forskningen. Dessutom har de specialutrustning framtagen för följning av läkemedel (bl.a. avbildning av helhetsfluorescensen i försöksdjur).

Om framtidsplanerna. Forskningsperioden möjliggör lärande av nya metoder, erfarenhet av internationellt samarbet

e och forskningskontakter till ett toppuniversitet utomlands. Nya arbetssätt i miljön utvecklar mig som självständig forskare. Dessutom bidrar perioden till min karriärutveckling vid ansökan om personlig och projektfinansiering i Finland av finansiärer som betonar internationell erfarenhet, såsom Finlands Akademi eller europeiska finansieringskällor.

Syftet är att efter forskningen återvända till Finland med mera erfarenheter, kunskaper och kontakter. Förhoppningsvis inspirerar forskningsperioden till ett bredare samarbete mellan olika läkemedelsforskningssektorer och utbyte av know-how mellan Helsingfors och Tokyo. Personligen är planen att bredda projekten inom forskningstemat i Helsingfors och leda forskningsgruppen för att lösa problem inom ögonsjukdomar. Det slutliga målet är att patientvården med hjälp av våra affärspartner ska få våra mediciner som grundas på en teknik som vi tagit fram.