Förvaltning

Silmäsäätiös styrelse

Professor Tero Kivelä, ordförande
EM Arto Meitsalo, vice ordförande

Docent Anna Majander
Docent Jukka Moilanen
EM, JK Pauliina Rannikko
EM Sami Saarnio

 

Silmäsäätiös delegation

Handelsråd Jyrki Liljeroos, ordförande
Professor Leila Laatikainen, vice ordförande

Professor Juhani Härmä
Bergsråd Matti Kavetvuo
Professor Hannu Sariola
Styrelsens ordförande Raimo Voipio
Professor Ilkka Immonen
Vicehäradshövding Harriet Rydberg
Docent Päivi Puska

 

Silmäsäätiös ombud

Politices magister Roy Siljamäki

Silmäsäätiös revisor

BDO Oy – CGR, OFGR Ari Lehto