Forskning och projekt

Forskning och projekt som Silmäsäätiö stöder 

Här presenterar vi undersökningar och projekt, för vilka Silmäsäätiö gett ut stipendier. Undersökningar som Silmäsäätiö stöder finns på sidan Beviljade stipendier. Här följer vi bara några undersökningar och berättar om dem:

  • forskningsämne
  • mellanrapport om undersökningen
  • upptäckter i undersökningen och nya vårdformer och läkemedel som påverkar ögonhälsan positivt

 

Här berättar vi även om forskarna, vars forskning möjliggörs antingen med Silmäsäätiös stöd eller stöd från Silmäsäätiös doktorandpool.